Geschiedenis

"De geschiedenis van Sportclub Emmeloord is de geschiedenis van ons leven. Sport was een manier van leven. Toen deden we wat gedaan moest worden. We waren jong en we moesten wat opbouwen in het nieuwe land. Mensen die naar de polder gingen, gingen een beetje emigreren". Aan het woord is Frits Mulder, lid van het eerste uur, in een interview met De Noordoostpolder op 7 april 1994 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van SC Emmeloord.

 

Het was namelijk in de Tweede Wereldoorlog, om precies te zijn op 22 mei 1944, dat een aantal ambtenaren besloot een sportclub op te richten. Het waren niet de meest ideale omstandigheden om dat te doen. De bedoeling was om een club op te richten, waarin meerdere takken van sport zouden worden ondergebracht. Sportclub Emmeloord was geboren. Al direct bij de oprichting stelde één van de aanwezigen voor niet alleen ambtenaren toe te laten als lid, maar ook de 'huidige en toekomstige bewoners van Emmeloord' in de gelegenheid te stellen zich aan te sluiten. Zij konden bij SCE deelnemen aan voetbal, korfbal, gymnastiek, atletiek en zwemmen.

De heer A.W. Helmink mocht zich de eerste voorzitter noemen van de polderclub. Een club die in de beginjaren van haar bestaan niet veel om het lijf had. Door de oorlogsomstandigheden en de razzia's in augustus en november 1944 hadden de eerste activiteiten van de club niet veel te betekenen. De bevrijding in mei 1945 bood de mogelijkheid aan SC Emmeloord om echt te beginnen. Dat gebeurde onder leiding van dokter J.H. Jansen, die de voorzittershamer inmiddels van de heer Helmink had overgenomen. Hij bleef slechts twee jaar aan het bewind. Toen gaf hij de leiding over aan de heer P.J.A. Albers.

 

Lees meer: Geschiedenis