Introductie

In de loop van het bestaan van Sportclub Emmeloord is er veel materiaal verzameld dat de moeite waard is om via de digitale snelweg aan een zo breed mogelijk publiek kenbaar te maken.Han en Ben foto pim vd maden Klein

Als archivarissen van de club hebben Han Schrijvers en Ben Helmink zich daar mee bezig gehouden. Het resultaat van hun werkzaamheden is te zien op deze website.

Er is getracht op een overzichtelijke manier een goed beeld te geven van de historie van Sportclub Emmeloord. Twee jaar na het droogvallen van de Noordoostpolder is SC Emmeloord als eerste vereniging opgericht en nog steeds springlevend. Tot 1995 was de club een omnivereniging dat destijds bestond uit de volgende afdelingen: gymnastiek, korfbal, handbal, volleybal en voetbal.
Op deze website zijn met name de aspecten van de voetbalgeschiedenis belicht.

De samenstellers hebben hun keuzes gemaakt, maar opmerkingen, verbeteringen en aanvullingen zijn uiteraard van harte welkom.